Utrata ochrony przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki (Inc. i LLC)

Opublikowano: 08.06.2011 r.

Autor: Robert Stiller

Zaniedbując wywiązanie się z prostych obowiązków sprawozdawczych i opłacenia podatku na rzecz stanu można pozbawić się całkowicie ochrony na którą, zakładając spółkę, liczyliśmy? Na przykład sąd oddali nasz pozew przeciwko dłużnikowi tylko z tego powodu.

Dopóki spółka funkcjonuje zgodnie z prawem, konstrukcja ta zapewnia pełną i silną ochronę przed roszczeniami skierowanymi do wspólników czy kierownictwa spółki. Podobnie z bezpieczeństwem ulokowanych w spółce aktywów mających podlegać szczególnej ochronie. Posiadanie statusu „Good Standing” warunkowanego terminowym opłacaniem podatku franczyzowego, składaniem bieżących raportów, informowaniem agenta rejestrowego o każdorazowej zmianie adresu i opłacaniem usług tegoż agenta zapewnia utrzymanie gwarantowanej prawem ochrony. Jednakże doprowadzenie do zaniedbania w tym zakresie prowadzić może do urzędowego rozwiązania spółki co skutkuje zarówno utratą ochrony działających w jej imieniu wspólników/akcjonariuszy i managementu jak też prowadzi do poważnego konfliktu z prawem. Znaczna część firm zajmujących się zakładaniem „tanich i bezpiecznych” spółek nie informuje o tym swoich klientów sprowadzając na nich kłopoty. Należy poważnie zastanowić się nad wyborem odpowiedniej firmy i raczej zrezygnować z „tanich” internetowych „magików” a bezpieczeństwo własne i majątku powierzyć doświadczonym doradcom prowadzącym swe biura w realu, najlepiej w jurysdykcji, w której zakładają i administrują spółkami. Nierozważne działania, w zamierzeniu mające chronić klienta i jego majątek, w istocie wystawiają go na duże niebezpieczeństwo. Wśród podstawowych wykroczeń przeciwko prawu stanowemu skutkujących rozwiązaniem spółki wymienia się:

  1. brak zapłaty stanowych podatków dochodowego i/lub franczyzowego
  2. niezłożenie rocznych (i, ewentualnie, innych okresowych) sprawozdań
  3. niepowiadomienie Secretary of State o zmianie adresu
  4. nieopłacenie usług agenta rejestrowego lub nie powiadomienie go o zmianie adresu.

W sytuacji kiedy spółka nie jest nam dłużej potrzebna lepszym rozwiązaniem jest wygospodarowanie kilkuset dolarów na jej zgodne z prawem zamknięcie niż narażanie się na konsekwencje zaniechań w tym zakresie.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Jak w ciągu jednego dnia przenieść firmę do USARozwiązanie, które wydaje się być abstrakcją, w najlepszym razie rozwiązaniem stosowanym przez duże korporacje, w rzeczywistości jest dostępne (...)
Jak opóźnić powstanie zobowiązania podatkowego w spółce kapitałowej?Wykorzystując spółkę LLC (Delaware) możemy odroczyć powstanie zobowiązania podatkowego.
Inwigilacja kont bankowych. Jak się chronić przed ministerialnym intruzem?Szyte na miarę strategie dywersyfikujące ryzyko biznesowe, spółki akcyjne i LLC w bezpiecznej i stabilnej jurysdykcji, doradztwo na fundamencie (...)
Co zrobić z trupem? Jak uniknąć odpowiedzialności za niezłożenie sprawozdań z działalności?Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi karami grzywny a nawet sprawą karną z obu stron. Szczególnie agresywne potrafią być urzędy skarbowe (...)