FATCA i CRS. Instrukcja wypełnienia dla spółki Delaware LLC.

Opublikowano: 20.10.2020 r.

Autor: Barbara Neumann

W związku z wątpliwościami co do sposobu wypełnienia deklaracji FATCA i CRS, przedstawiamy na przykładzie formularza ING Bank Śląski, sposób jego poprawnego wypełnienia przez beneficjenta spółki LLC prawa stanu Delaware.

UWAGA: aktualizacja do nowego formularza poniżej

I. Dane:
Wpisujemy pełną nazwę spółki wraz z rozszerzeniem LLC (lub Inc. czy Corporation lub Incorporated, dokładnie tak jak wpisane jest w rejestrze).

Wpisujemy również numer EIN/ITIN w odpowiednie pola.

II. Rezydencja podatkowa:
Wskazujemy właściwą rezydencję podatkową. Dla większości spółek LLC jest to rezydencja zgodna z rezydencją podatkową członka spółki (właściciela), ze względu na transparentny podatkowo charakter spółki (disregarded entity).
Czyli Polska.
Jeśli jednak mieszkamy w innym kraju niż Polska (i USA), wskazujemy punkt 3 i podajemy właściwy kraj rezydencji.

III. Oświadczenie o statusie FATCA:
Zaznaczamy punkt nr 17 – „Podmiot, który chce być traktowany jako podmiot opodatkowany na poziomie udziałowca, posiadający pojedynczego udziałowca – osobę fizyczną / Disregarded Entity wg prawa amerykańskiego”
lub
punkt nr 16 – „Podmiot, który chce być traktowany jako podmiot opodatkowany na poziomie udziałowca, posiadający pojedynczego udziałowca – inny podmiot / Disregarded Entity wg prawa amerykańskiego”

IV. Oświadczenie o statusie CRS:
wybieramy punkt nr 1 jeśli prowadzimy zwyczajną działalność operacyjną w postaci sprzedaży towarów lub usług (kryterium wielkości przychodu – pow. 50%),
lub
wybieramy punkt nr 2 jeśli spółka czerpie pożytki z pasywnych źródeł dochodu np. licencje, odsetki, dywidendy, również dochody z praw autorskich ( tu również kryterium wielkości przychodu – pow. 50%).

V. Oświadczenie o rezydencji podatkowej osoby kontrolującej / beneficjenta rzeczywistego:
Wpisujemy w pola formularza odpowiednie dane beneficjenta (jeśli nie jest możliwy do wskazania, np. z powodu rozproszonego akcjonariatu – wpisujemy dane czlonków zarządu spółki kontrolującej całą strukturę właścicielską)
oraz
wskazujemy kraj rezydencji podatkowej beneficjenta np. Polska.

Pozostaje jeszcze nanieść datę i podpisać formularz.

Poniżej pliki do pobrania z przykładowymi, wypełnionymi formularzami dla spółek o akatywnych i pasywnych źródłach przychodu.

Oswiadczenie_o_statusie_FATCA_i_CRS_aktywny

Oswiadczenie_o_statusie_FATCA_i_CRS_pasywny

AKTUALIZACJA – 20.11.2020 r.

W związku z zaciskaniem niewolniczej pętli na karkach przedsiębiorców, pojawił się nowy wzór oświadczenia.
Poniżej instrukcja wypełnienia nowego formularza.

I. Dane:
Wpisujemy pełną nazwę spółki wraz z rozszerzeniem LLC (lub Inc. czy Corporation lub Incorporated, dokładnie tak jak wpisane jest w rejestrze).
Dodatkowo uzupelniamy o kraj siedziby (Stany Zjednoczone), numer w rejestrze (7-cyfrowy numer znajdziemy na Certificate of Formation/Certificate of Incorporation, w prawym lub lewym górnym rogu albo lewym dolnym rogu certyfikatu,w  zależności od okresu, w którym spółka była zakładana – pod tytułem „File Number”).
Podajemy również adres pod jakim znajduje się siedziba spółki (znaczna część naszych Klientów posiada adres tożsamy z adresem Cissarz Consulting Inc. – agenta rejestrowego; Jeśli jednak spółka korzysta z innego naszego adresu – należy podać ten adres; Adresy te nie są ujawnione w rejestrze, ponieważ rejestr spółek stanu Delaware posiada jedynie adres agenta rejestrowego spółki)

II. Rezydencja podatkowa:
Wskazujemy właściwą rezydencję podatkową. Dla większości spółek LLC jest to rezydencja zgodna z rezydencją podatkową członka spółki (właściciela), ze względu na transparentny podatkowo charakter spółki (disregarded entity).
Czyli Polska.
Wpisujemy również NIP właściciela spółki.
Jeśli jednak mieszkamy w innym kraju niż Polska (i USA), wskazujemy punkt 3 i podajemy właściwy kraj rezydencji oraz odpowiedni numer identyfikacji ppodatkowej.

III. Oświadczenie o statusie FATCA:
Zaznaczamy punkt nr 17 – „Podmiot, który chce być traktowany jako podmiot opodatkowany na poziomie udziałowca, posiadający pojedynczego udziałowca – osobę fizyczną / Disregarded Entity wg prawa amerykańskiego”
wpisując jednocześnie do rubryki imię i nazwisko właściciela
lub
punkt nr 16 – „Podmiot, który chce być traktowany jako podmiot opodatkowany na poziomie udziałowca, posiadający pojedynczego udziałowca – inny podmiot / Disregarded Entity wg prawa amerykańskiego”

IV. Oświadczenie o statusie CRS:
wybieramy punkt nr 1 jeśli prowadzimy zwyczajną działalność operacyjną w postaci sprzedaży towarów lub usług (kryterium wielkości przychodu – pow. 50%),
lub
wybieramy punkt nr 2 jeśli spółka czerpie pożytki z pasywnych źródeł dochodu np. licencje, odsetki, dywidendy, również dochody z praw autorskich ( tu również kryterium wielkości przychodu – pow. 50%).

V. Oświadczenie o rezydencji podatkowej osoby kontrolującej / beneficjenta rzeczywistego:
Wpisujemy w pola formularza odpowiednie dane beneficjenta (jeśli nie jest możliwy do wskazania, np. z powodu rozproszonego akcjonariatu – wpisujemy dane czlonków zarządu spółki kontrolującej całą strukturę właścicielską)
oraz
wskazujemy kraj rezydencji podatkowej beneficjenta np. Polska i podajemy NIP lub PESEL.

Wypełnianie formularza kończymy wpisaniem daty i złożeniem podpisu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można poprosić bank o pomoc, lub w przypadku klientów CISSARZ Consulting Inc., zwrócić się do nas.

Poniżej pliki do pobrania z przykładowymi, wypełnionymi nowymi formularzami dla spółek o akatywnych i pasywnych źródłach przychodu.

Oswiadczenie o statusie FATCA i CRS_P2XZHN_aktywny

Oswiadczenie o statusie FATCA i CRS_P2XZHN_pasywny

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Jak w ciągu jednego dnia przenieść firmę do USARozwiązanie, które wydaje się być abstrakcją, w najlepszym razie rozwiązaniem stosowanym przez duże korporacje, w rzeczywistości jest dostępne (...)
Jak przenieść firmę do Delaware w ciągu jednego dnia (pozostawiając zmartwienia w Polsce)A kto powiedział, że Twoja firma musi mieć siedzibę w Polsce?
Jak w ciągu jednego dnia przenieść firmę z Polski do USA i stać się amerykańskim przedsiębiorcą?W sytuacji radykalnego pogorszenia warunków prowadzenia biznesu w Polsce, wzrostu kosztów i jeszcze większego wzrostu ryzyka, należy rozważyć (...)