Czy likwidacja spółki LLC to dobry pomysł?

Opublikowano: 03.08.2019 r.

Autor: Bogusław Cesarz

Podjęta pochopnie decyzja o likwidacji spółki może zrujnować nam życie. Zanim ją zlikwidujemy powinniśmy dokładnie przeanalizować wynikające z tego kroku ryzyka.

Wydawać by się mogło, że likwidacja spółki LLC likwiduje wszelkie przyszłe problemy jakie mogą wyniknąć z prowadzonej w spółce działalności.

Nic bardziej błędnego.

Przyjrzyjmy się spółce, która nie pozostawiła zobowiązań, została jednak rozwiązana przez właściciela bez uporządkowania sytuacji majątkowej spółki. Kilka lat wcześniej nasz klient zlecił założenie spółki LLC w celu zakupienia niedrogiego, kilkuakrowego kawałka ziemi w Teksasie, jako długoterminowej inwestycji. Był to tzw. undeveloped land, podatki były symboliczne, płacone przez dział księgowy klienta z automatu. W zleceniu likwidacji klient nie wspomniał o posiadanych aktywach i zlikwidował spółkę, poprzez którą kontrolował nieruchomość. I w ten sposób stracił nad nią kontrolę.
Bo faktem jest, że z podatkowego punktu widzenia mógł parafrazować Króla Słońce i mówić „spółka to ja”, z prawnego punktu widzenia LLC to jednak odrębna od właściciela osoba prawna.

Takie nieprzemyślane sytuacje rozwiązywania spółek posiadających aktywa są niezwykle rzadkie. Jednak ten przypadek dał asumpt do napisania tego artykułu.

Znacznie częściej zdarzają się zlecenia likwidacji spółki z powodu zaprzestania działalności.

I jest to praktyka tyleż powszechna co nierozsądna a wynika z braku znajomości przepisów. Więcej – niezrozumienia istoty spółki LLC.

Spółki LLC zakładamy w celu ochrony naszego majątku, ale także w celu ograniczenia ryzyka utraty aktywów przez samą spółkę. Dlatego też powszechną, zalecaną przez Cissarz Consulting Inc., praktyką jest zakładanie odrębnych spółek dla każdego przedsięwzięcia. Jeden biznes – jedna spółka, jedna nieruchomość – jedna spółka. Zapobiega to ryzyku utraty aktywów z powodu problemów związanych z jednym nich.

Wyobraźmy sobie, że dostarczony przez nas towar został wykonany z materiału o niewłaściwych parametrach, niezgodnych ze specyfikacją a ujawnienie tego faktu nastąpiło już po likwidacji spółki. Adresatem roszczenia będzie były właściciel nieistniejącej już spółki.
Albo zlikwidowaliśmy spółkę, która była właścicielem zbytej już nieruchomości. Po kilku latach z milionowym roszczeniem występuje najemca budynku, który winą za ciężką chorobę obarcza azbestowe elementy budynku lub starą, ołowiową, farbę. Czyli ówczesnego wynajmującego.

Dlatego też nie powinniśmy wykorzystywać spółki, która zaprzestała prowadzenia działalności do prowadzenia innego biznesu, dopóki nie minie okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu prowadzonej wcześniej działalności. Przedawnie roszczeń w stanie Delaware zasadniczo następuje po 3 latach. Niedochowanie tych środków ostrożności może narazić nowy biznes na poważne kłopoty.
A roszczenia mogą pojawić się czy to z powodu źle wykonanych prac, czy też opóźnionych skutków naszych działań lub zaniechań.

Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest likwidacja spółki w konsekwencji likwidacji prowadzonego przez spółkę biznesu lub sprzedaży nieruchomości. Właściciel pozbywa się wtedy ochrony przed odpowiedzialnością w związku z ewentualnymi roszczeniami. Może okazać się, że powód, wobec braku spółki, skieruje pozew przeciwko właścicielowi, nie chronionemu już ograniczoną odpowiedzialnością spółki LLC.

A to, jeśli się zdarzy, może zrujnować życie. Nie ma nic gorszego niż milionowy nakaz zapłaty w wyniku błędnie pojętej oszczędności. Lepiej zatem utrzymywać spółkę przez określony czas w stanie nieaktywnym niż ryzykować utratę majątku.

Likwidować? Nie likwidować? Warto przeanalizować wszelkie ewentualne konsekwencje tego kroku i zasięgnąć opinii fachowca.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Jak w ciągu jednego dnia przenieść firmę do USARozwiązanie, które wydaje się być abstrakcją, w najlepszym razie rozwiązaniem stosowanym przez duże korporacje, w rzeczywistości jest dostępne (...)
Czy wiesz, że… roczny koszt utrzymania spółki LLC wraz z doradztwem wynosi zaledwie 1,000 USD?Za 1,300 dolarów klient Cissarz Consulting Inc. zyskuje anonimowość i silną ochronę przed roszczeniami ewentualnych wierzycieli.
Czy likwidacja spółki LLC to dobry pomysł?Podjęta pochopnie decyzja o likwidacji spółki może zrujnować nam życie. Zanim ją zlikwidujemy powinniśmy dokładnie przeanalizować wynikające z (...)
Czy wiesz, że… spółki z Delaware nie muszą składać sprawozdania finansowego do rejestru?Spółki zarejestrowane w Delaware, nawet akcyjne, nie muszą składać sprawozdań finansowych w rejestrze. Konkurencja nie dostanie prezentu.