Jak opóźnić powstanie zobowiązania podatkowego w spółce kapitałowej?

Opublikowano: 06.12.2017 r.

Autor: Robert Stiller

Wykorzystując spółkę LLC (Delaware) możemy odroczyć powstanie zobowiązania podatkowego.

Spółka kapitałowa zobowiązana jest do comiesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Minęły już, co prawda, czasy składania co miesiąc deklaracji CIT-2, jednak obowiązek obliczania bieżącego zysku i zapłaty należnego podatku dochodowego jest w dalszym ciągu zmorą firm. Poza dodatkową, nieefektywną ekonomicznie pracą, firmy tracą cenną gotówkę, która miast przyczyniać się do zwiększenia zasobów finansowych firmy i budowania przewagi konkurencyjnej umożliwiających jej rozwój, trafia do ministerstwa finansów, gdzie w szybkim tempie jest, w swej większej części, marnotrawiona.

Jak legalnie zatrzymać te środki, wykorzystując je w biznesie nim będziemy musieli przekazać je w formie podatku urzędowi skarbowemu? Jak samodzielnie odroczyć termin zapłaty tego podatku? Czy to w ogóle możliwe?

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zakładamy w imieniu spółki transparentną podatkowo (disregarded entity) spółkę typu LLC w amerykańskim stanie Delaware.

Spółka posiada osobowość prawną oraz posiada atrybut ograniczonej odpowiedzialności (choć brak w niej kapitału założycielskiego). Jest jednak hybrydą spółki kapitałowej i zwykłej działalności prowadzonej we własnym imieniu i na własny rachunek. Zatem podatkowo jest tożsama z jej właścicielem. I o ile nie osiąga przychodów w USA (i nie jest własnością amerykańskiego rezydenta) nie jest w kręgu zainteresowania amerykańskiego fiskusa.

Podatki z dochodu w tej spółce płaci jej właściciel w miejscu jego rezydencji podatkowej. Przyjmijmy, że w Polsce. Kwestią dyskusyjną pozostaje zakwalifikowanie tych dochodów. Czy potraktujemy je jako dochody osiągnięte z uczestnictwa w spółce cywilnej (podatkowo taka interpretacja byłaby uzasadniona) czy jako przychody z „udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP” jak jest to ujęte w ustawie i rubryce nr 32 zeznania rocznego CIT-8 (poprawne z prawnego punktu widzenia – LLC to odrębny byt prawny), nie ma to większego znaczenia.

Idźmy dalej tym tropem. Prowadzone przez nas interesy pozwalają na całkowite bądź częściowe prowadzenie sprzedaży poprzez zależną od nas spółkę LLC. Oznacza to, że nie odnotowujemy przez cały rok przychodu i co za tym idzie zysku. Lub też pozycje te są znacząco niższe. Wpływa to bezpośrednio na wysokość naszych bieżących zobowiązań podatkowych.

Kiedy zatem zapłacimy podatek od zysku osiągniętego na sprzedaży w styczniu? W lutym tego samego roku? Nie. Nie mamy jak wykazać tego zysku bo, ani nie otrzymaliśmy tego zysku w formie „dywidendy” (pojęcie umowne; nie jest to dywidenda tylko udział w zysku podobnie jak w spółce cywilnej), ani informacja o osiągniętym zysku do nas nie dotarła.

Sprawozdanie takie nie tylko nie powstało (prawo jurysdykcji, w której znajduje się spółka tego nie wymaga) ale też polski fiskus nie ma wielkich możliwości by dochody i wyniki finansowe tej spółki zweryfikować.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się, bądź zadeklarowanie tego zysku w sprawozdaniu CIT-8 w roku następnym poprzez ujęcie go w przychodach za grudzień roku poprzedniego, bądź w zaliczce na podatek dochodowy za miesiąc, w którym „dywidenda” ta do nas formalnie trafiła, bądź… dopiero w miesiącu (i roku) w którym zdecydowaliśmy się na transfer zakumulowanego zysku do spółki i jego wykorzystanie.

Tym samym sami zadecydowaliśmy o dacie powstania zobowiązania podatkowego z dochodów uzyskanych w spółce położonej w innej niż polska jurysdykcji.

Ta elastyczność w wyborze momentu powstania zobowiązania podatkowego może mieć kluczowe znaczenie w utrzymaniu czy tez zwiększeniu przewagi konkurencyjnej firmy. I to za kwotę mniejszą niż 1.500 USD, bo tyle rocznie kosztuje utrzymanie spółki w poprawnym stanie organizacyjno-prawnym, gwarantującym nam bezpieczeństwo całej konstrukcji.

 

Informacja nie stanowi porady podatkowej. Została napisana z punktu widzenia międzynarodowego zarządzania strategicznego grupą firm i stanowi opis rozwiązania modelowego. Może nie być dostosowana w całości lub w części do potrzeb i uwarunkowań czytelnika. Zastosowanie strategii wymaga konsultacji zarówno z ekspertem specjalizującym się w projektowaniu strategii organizacyjnych jak i doradcą podatkowym w jurysdykcjach, w których przedsiębiorca prowadzi i zamierza prowadzić interesy.

Powyższy artykuł opisuje dostępne rozwiązania organizacyjne i prawne. Jego intencją nie jest zachęcanie do zachowań niezgodnych z prawem i nie może być w ten sposób interpretowany.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane posty

Jak w ciągu jednego dnia przenieść firmę do USARozwiązanie, które wydaje się być abstrakcją, w najlepszym razie rozwiązaniem stosowanym przez duże korporacje, w rzeczywistości jest dostępne (...)
Czy wiesz, że… spółka Delaware ułatwia emigrację do USA?Uzyskanie tymczasowych wiz zatrudnieniowych np. L (transfer w ramach firmy międzynarodowej), E-1 (handlowiec traktatowy), L-2 (inwestor (...)
Czy likwidacja spółki LLC to dobry pomysł?Podjęta pochopnie decyzja o likwidacji spółki może zrujnować nam życie. Zanim ją zlikwidujemy powinniśmy dokładnie przeanalizować wynikające z (...)